επετηρίδα

η
1. γιορτή που γίνεται κατά την επέτειο ενός γεγονότος
2. ετήσια έκδοση ιδρύματος, επιστημονικού συλλόγου ή δημόσιας υπηρεσίας με πληροφορίες για το προηγούμενο έτος ή επιστημονικές εργασίες
3. ονομαστικός κατάλογος κατά τη σειρά αρχαιότητας τού προσωπικού («επετηρίδα πολεμικού ναυτικού»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ετηρίς (< ετήρ). Απόδοση ξεν. όρου (πρβλ. γαλλ. annuaire)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επετηρίδα — η 1. η επέτειος (βλ. λ.). 2. βιβλίο που κάθε χρόνο εκδίδεται από επιστημονικό ίδρυμα, σύλλογο ή δημόσια υπηρεσία και περιέχει στατιστικές πληροφορίες ή επιστημονικές εργασίες γραμμένες από τα μέλη τους: Επετηρίδα του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3 …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Επετηρίς ή Επετηρίδα — Τίτλος πολλών ετήσιων επιστημονικών περιοδικών δημοσιευμάτων με ιστορικό, φιλολογικό ή λαογραφικό περιεχόμενο. Ε. εκδίδουν συνήθως οι πανεπιστημιακές σχολές. Παλαιότερα Ε. κυκλοφορούσε και ο φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός …   Dictionary of Greek

  • Piraeus — Πειραιάς Panoramic view of the western part of the city and the port of Piraeus …   Wikipedia

  • Stratioti — Stradioti French painting of c. 1500 depicting stradioti of the Venetian Army at the Battle of Fornovo …   Wikipedia

  • Neogräzistik — (griechisch: Nεότερη Eλληνική Φιλολογία) bezeichnet eine akademische Disziplin der Geisteswissenschaften, die die sprach , literatur , kulturwissenschaftliche sowie landeskundliche Erforschung und Lehre der griechischen Welt der Neuzeit und… …   Deutsch Wikipedia

  • Arvanite — Arvanites Carte du Péloponnèse de 1890. Les zones en rose correspondent aux régions majoritairement ou en partie albanophones à cette époque …   Wikipédia en Français

  • Arvanites — Carte du Péloponnèse de 1890. Les zones en rose correspondent aux régions majoritairement ou en partie albanophones à cette époque …   Wikipédia en Français

  • Estradiot — Les estradiots étaient des cavaliers légers mercenaires qui combattirent sur les champs de bataille européens lors de la première moitié du XVIe siècle. Sommaire 1 Origine 2 Equipement 3 Histoire …   Wikipédia en Français

  • Stradiot — Estradiot Les estradiots étaient des cavaliers légers mercenaires qui combattirent sur les champs de bataille européens lors de la première moitié du XVIe siècle. Sommaire 1 Origine 2 Equipement 3 Histoire …   Wikipédia en Français

  • Walter Puchner — (in neugriechischer Transkription: Βάλτερ Πούχνερ, * 1947 in Wien) ist ein österreichischer Theaterwissenschaftler und ordentlicher Professor für Theaterwissenschaft an der Universität Athen. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Forschungsschwerpunkte 3 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.